Europese Parlement keurt “European Health Data Space” goed

Het Europees Parlement heeft op 24 april 2024 de verordening betreffende de European Health Data Space (EHDS) goedgekeurd, wat een fundamentele stap is naar de oprichting van een robuuste Europese Gezondheidsunie. Dankzij een overeenkomst tussen het Parlement en de Raad van de Europese Unie op 14 maart werd deze ontwikkeling mogelijk, gebaseerd op het voorstel van de Commissie van 3 mei 2022.

De tekst van de verordening moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad en zal dan 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht worden, wat verwacht wordt in de herfst. De EHDS-verordening is een pijler van de ambitieuze ‘Europese Gegevensstrategie’ van de Commissie en heeft tot doel een ‘enkele markt voor gegevens’ te creëren, met gemeenschappelijke ruimtes voor informatie-uitwisseling en het waarborgen van Europese concurrentiepositie en gegevenssoevereiniteit.

De verordening zal een aanzienlijke impact hebben op de gezondheidssector, waarbij het toegang tot en controle over gezondheidsgegevens verbetert, terwijl het hergebruik voor algemeen belang wordt mogelijk gemaakt. Het bevat ook gedetailleerde bepalingen over elektronische patiëntendossiers en het secundair gebruik van gezondheidsgegevens, met nadruk op privacy en gegevensbescherming.

Meer lezen? Klik hier!

Previous Post

Regulators create manga strip to educate youth on privacy rights

Next Post

Vodafone onderzoekt integratie van cryptowallets met SIM-kaarten