Zuid-Holland in actie om Cybersecurity te verbeteren

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben unaniem een verzoek ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten om een actieplan met duidelijke mijlpalen en deadlines voor het verbeteren van de cybersecurity op te stellen.

De urgentie van dit plan komt na een datalek in april, waardoor de provincie onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geplaatst. Een Statenlid diende een motie in, unaniem aangenomen, waarin hij wijst op de noodzaak van aanzienlijke stappen in informatiebeveiliging en de bewustwording en naleving van nieuwe procedures en beleidslijnen. De motie benadrukt dat cyberdreigingen toenemen en dat het cruciaal is om informatiesystemen en beveiligingsmaatregelen up-to-date en effectief te houden.

Het actieplan moet niet alleen regelmatig rapporteren over de voortgang en effectiviteit van de maatregelen, maar ook de bewustwording en naleving bevorderen door trainingen en educatie voor alle medewerkers.

Lees meer over dit onderwerp op de site van de Provincie Zuid-Holland.

Previous Post

Ransomware-aanval op Ascension nadat medewerker kwaadaardig bestand downloadt

Related Posts