44% Nederlanders heeft mogelijke cyberdreigingen in top 5

Uit het Risico en crisisbarometer-onderzoek door I&O Research in opdracht van het NCTV onder 1.558 deelnemers blijkt dat ongeveer driekwart van de inwoners van Nederland cyberdreigingen (75%) als (zeer) waarschijnlijk ziet om zich voor te doen als dreiging voor de nationale veiligheid. Een groter deel maakt zich zorgen om cyberdreigingen waar een stijging te zien is: een iets groter deel van de inwoners heeft cyberdreigingen in hun top vijf gebeurtenissen staan waarover zij zich het meeste zorgen maken (+4 procentpunt), in vergelijking tot de najaarsmeting 2022. 16% van de deelnemers aan de barometer dat ze helemaal geen kennis van cyberdreigingen hebben.

Meer weten over cyberdreigingen: https://dataleaks.org

Previous Post

CC naar 300 personen in email met uitnodiging afscheidsreceptie leidt tot datalek

Next Post

Pensioenfonds lekt via cc: emailadressen van 500 gepensioneerden

Related Posts