CC naar 300 personen in email met uitnodiging afscheidsreceptie leidt tot datalek

Er werd een afscheidsreceptie georganiseerd voor 3 vertrekkende bestuursleden bij een Waterschap.

Een digitale uitnodiging voor de receptie leidt per ongeluk tot een datalek.
Bijna 300 e-mailadressen waren zichtbaar voor alle ontvangers van de uitnodiging. Het waterschap biedt excuses aan voor het incident en neemt maatregelen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.
Het incident wordt beschouwd als een datalek volgens de privacywetgeving.
Het waterschap heeft het incident geregistreerd in het datalekregister.
Geen informatie wordt gegeven over de specifieke maatregelen die genomen zullen worden om toekomstige fouten te voorkomen.

Hoe incidenten en datalekken te registeren? https://avg.management !

Previous Post

Gratis VPN Datalek – Meer dan 360 miljoen gebruikersgegevens blootgesteld

Next Post

44% Nederlanders heeft mogelijke cyberdreigingen in top 5

Related Posts