40% MKB en 56% ZZP-ers gebruikt geen 2FA op bedrijfsapplicaties

Het onderzoek is uitgevoerd door het Digital Trust Center (DTC) om het gebruik van cybersecuritymaatregelen bij Nederlandse zzp’ers en (klein) mkb’ers in kaart te brengen en verbeterpunten te identificeren voor de weerbaarheid tegen cyberaanvallen. 766 zzp’ers en mkb’ers (tot 25 medewerkers) hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat zzp’ers en mkb’ers maatregelen nemen om hun bedrijf te beschermen, zoals het installeren van antivirussoftware. Een groot deel van de respondenten geeft aan phishing goed te kunnen herkennen. Een opvallende bevinding is dat het gebruik van tweefactorauthenticatie (inloggen in 2 stappen) bij zowel zzp’ers als mkb’ers een van de minst nageleefde maatregelen is. Ongeveer 60% van de mkb’ers heeft tweefactorauthenticatie ingesteld op alle bedrijfsapplicaties, terwijl dit percentage bij zzp’ers op 44% ligt.

Sterke authenticatie, SSO en Wachtwoord Management: https://idcontrol.pw 

Previous Post

Meta € 1,2 miljard GDPR boete en stopzetting van dataflow naar de VS

Next Post

AI Stem van zoon: ik heb iemand doodgereden, betaal de uitvaartkosten…

Related Posts