Bijna helft websites kwetsbaar voor cyberaanval

Ondernemers geven beveiliging lage prioriteit

Bijna de helft van websites is kwetsbaar voor aanvallen, terwijl dit lage of geen prioriteit krijgt van organisaties. Er zijn tot wel 78 verschillende kwetsbaarheden in ondersteunende systemen van webshops in Duitsland. Ook maar liefst de helft van software heeft haar end-of-life punt bereikt, maar wordt niet vervangen. De stand van zaken wordt zelden geïnventariseerd waardoor organisaties niet weten waar en of kwetsbaarheden zich voordoen. Organisaties brengen hierdoor niet alleen hun eigen data in gevaar, maar ook die van hun gebruikers. Verschillende instanties moedigen hierom het uitvoeren van kwetsbaarheidsscans aan. De sponsor van deze Dataleaks video (dataleaks.org) is VulnControl (vulncontrol.com) , een dienstverlening welke de weerbaarheid en kwetsbaarheid van systemen en websites inzichtelijk maakt voor organisaties. Binnen enkele uren krijgen organisaties inzicht in waar hun website of infrastructuur kwetsbaar is, wat de risico’s zijn en hoe hier verder mee om te gaan. Door het regelmatig uitvoeren van kwetsbaarheidsscans moeten organisaties over adequate detectie- en reactiemogelijkheden komen te beschikken.

Previous Post

Gemeente Eindhoven onder verscherpt toezicht AP

Next Post

Bijna 20% Amsterdammers slachtoffer cybercrime

Related Posts