Gemeente Eindhoven onder verscherpt toezicht AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) intensiveert haar toezicht op de gemeente Eindhoven. De AP heeft signalen dat de gemeente datalekken niet of niet op tijd meldt, verplichte scans op privacyrisico’s achterwege laat en persoonsgegevens van burgers te lang bewaart. Het door Eindhoven overgelegde verbeterplan heeft de zorgen van de AP niet weggenomen.

Previous Post

AP: minder kans om te acteren in een opgenomen film van Tesla

Next Post

Bijna helft websites kwetsbaar voor cyberaanval

Related Posts