Duitse OR heeft medezeggenschapsrecht in beslissing voor Microsoft 365

Duitse federale arbeidsrechtbank: Gemeenschappelijke ondernemingsraad heeft medezeggenschapsrecht als Microsoft 365 centraal wordt geïmplementeerd voor het hele bedrijf. In zijn uitspraak van 8 maart 2022 heeft de Federale Arbeidsrechtbank van Duitsland een rechtszaak behandeld die was aangespannen door de ondernemingsraad van een bedrijf dat Microsoft Office 365 gebruikte. Een fundamenteel geschilpunt was de vraag of de ondernemingsraad bevoegd is medezeggenschapsorgaan over het gebruik van de software, want naast de “lokale” ondernemingsraad was er een gemeenschappelijke ondernemingsraad, die verantwoordelijk was voor alle bedrijven van de groep.

Interessant is dat de ondernemingsraad medezeggenschapsrecht heeft over de invoering en het gebruik van technische apparatuur en programmatuur die is ingericht om toezicht te houden op het algemene gedrag of het functioneren van de werknemers. Dit recht heeft een brede reikwijdte en omvat niet alleen standaard tools voor prestatiebewaking, maar ook een breed scala aan apparaten en software die “objectief in staat” zijn om dergelijke bewaking mogelijk te maken. Een zeer belangrijke factor: de feitelijke intenties van de werkgever bij het implementeren van de tool worden in deze objectieve test helemaal niet meegewogen.

Gezien het brede begrip van “surveillance” of “monitoring”, wordt bijna elk telecommunicatiesysteem, werkstation, mobiel apparaat en software (bijvoorbeeld workflowsoftware, maar ook e-mailclients) geacht in staat te zijn om toezicht door werknemers mogelijk te maken. Aangezien bijna elke software het mogelijk maakt om de prestaties of het gedrag van de werknemers op zijn minst indirect te monitoren (bijvoorbeeld door activiteitenmonitoring; logboeken), moet de ondernemingsraad worden betrokken bij het implementatiebesluit.

Als onderdeel van zijn redenering stelt de rechtbank dat MS Office 365 een technisch apparaat is dat geschikt is voor monitoring in de zin van § 87 (1) Nr. 6 BetrVG. MS Office 365 verzamelt (net als veel andere softwareproducten) continu gegevens die mogelijk kunnen worden gebruikt om de prestaties of het gedrag van werknemers te monitoren. Zoals hierboven vermeld, volstaat hier de theoretische mogelijkheid om werknemers te monitoren.

Vooral bedrijven die filialen of vestigingen in Duitsland hebben en ondernemingsraden hebben opgericht, moeten in gedachten houden dat zelfs ogenschijnlijk onschuldige software geschikt kan (en waarschijnlijk zal) worden geacht voor toezicht door werknemers en dat de ondernemingsraad betrokken moet worden bij het nemen van een beslissing over software implementatie.

Lees het hele artiekel op: Bundesarbeitsgericht

Previous Post

Digital ID Wallet, privacy, fraude en surveillance

Next Post

Evaluatie Basis Informatieveiligheid Overheid

Related Posts