Meta’s gebruik van gebruikersdata voor AI ontketent klachten in Europa

Meta heeft Europese gebruikers van Facebook en Instagram geïnformeerd dat hun data vanaf 26 juni gebruikt zal worden om AI-algoritmen te trainen, tenzij zij expliciet bezwaar maken via een opt-out formulier. De Europese ngo NOYB heeft bezwaar gemaakt, stellende dat Meta expliciete toestemming moet vragen in plaats van een opt-out te bieden. NOYB heeft klachten ingediend bij elf Europese datatoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De Nederlandse AP is niet direct bevoegd een onderzoek te starten omdat Meta’s Europese hoofdvestiging in Ierland zit. Ze hebben wel om opheldering gevraagd bij de Ierse Data Protection Commissioner (DPC). Juridisch expert Peter Kager wijst op de onduidelijkheid rond het gebruik van data voor AI, aangezien er nog geen duidelijke wetgeving is. Meta beweert dat hun aanpak in lijn is met de privacywetten, maar critici vinden de uitleg vaag en breed. Volgens Max Schrems van NOYB is er veel onbekend over hoe Meta de data precies zal gebruiken. Hij waarschuwt voor de mogelijke impact op gebruikers, zoals verfijnde gepersonaliseerde advertenties en de invloed van AI op toegang tot diensten.

Previous Post

Arrest over privacy en autorisaties in E-archief

Next Post

Privacyexperts kritisch t.o.v. monitoring van privéberichten om kindermisbruik op te sporen

Related Posts