Datalek Kadaster door het niet afschermen van gevoelige woonadressen

Woonadressen van personen in het zogenaamde ‘stelsel bewaken en beveiligen’ zoals o.a. ministers en staatssecretarissen uit het kabinet kunnen hun adres laten afschermen bij het Kadaster.

Door een update ging dit mis in de maand september en waren ze zichtbaar. Het datalek is gemeld door het Kadaster bij de AP en op 11 oktober gerepareerd.

Lees meer over dit onderwerp op Volkskrant

Previous Post

Caren zorgt voor datalek bij diverse zorginstellingen

Next Post

CTIVD: bulkdatasets sneller vernietigen door geheime diensten

Related Posts