Discrimineert het algoritme voor Visum aanvragen?

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft van de Tweede Kamer het verzoek gekregen om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan voor het algoritme dat gebruikt wordt om visa te verstrekken. Dit verzoek komt voort uit zorgen over de mogelijke discriminatie van bepaalde groepen, zoals mensen uit bepaalde landen of mensen met een bepaalde achtergrond, door het gebruik van dit algoritme. Het algoritme wordt gebruikt om te bepalen of iemand wel of geen visum krijgt voor een verblijf in Nederland. De Tweede Kamer wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of het algoritme voldoet aan de privacywetgeving en of er sprake is van discriminatie. Minister Hoekstra heeft aangegeven dat hij bereid is om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan voor dit onderzoek. Het gebruik van algoritmes in besluitvorming wordt steeds vaker onderwerp van debat, omdat er zorgen zijn over de objectiviteit en transparantie van deze systemen. In dit geval gaat het om een algoritme dat gebruikt wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om visa te verstrekken. Het is niet de eerste keer dat er zorgen zijn geuit over het gebruik van algoritmes door de IND.
Eerder dit jaar werd bekend dat de IND een ander algoritme gebruikt om te bepalen of een vluchteling wel of niet veilig kan terugkeren naar het land van herkomst. Ook daarbij bestonden zorgen over discriminatie.
Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar het visum-algoritme zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Previous Post

TNO: kwantificeren van cyberrisico’s

Next Post

Rechter oordeelt IT-bedrijf niet verantwoordelijk voor ransomware aanval

Related Posts