Belgische Gids voor Eerste Hulp Cybercrime

De Belgische overheid en werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hebben een eerste hulp bij cybercrime gelanceerd. Het doel van de gids is om bedrijven die het slachtoffer zijn van een cyberincident te helpen met de verschillende stadia van incidentmanagement, maar ook om hen wegwijs te maken in de verschillende organisaties, stakeholders en externe experts die hen kunnen helpen het incident te doorstaan.

Zo geeft de gids concrete voorbeelden van hoe cyberincidenten moeten worden gemeld of welke stappen een bedrijf moet ondernemen om geplande periodes van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens ‘technische storing’ te melden. Verder geeft de gids ook concrete to do’s voor bedrijven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een cyberaanval, zoals het opstellen van een continuïteitsplan, het op papier hebben van een Cyber Incident Roadmap en contacten en het organiseren van bewustzijnscampagnes voor het personeel.

Previous Post

FvD app lekte persoonsgegevens 92.000 leden

Next Post

Computer VU gestolen met persoonsgegevens

Related Posts