DDMA: 20% Nederlanders heeft inzage verzoek gedaan

Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Data-Driven Marketing Association (DDMA) is het bewustzijn van de AVG sinds het invoeren ervan flink gestegen (van 28% naar 66%). Echter ziet de meerderheid van de Nederlanders het delen van persoonsgegevens meer als een consumentenvoordeel dan een risico. Hierbij is echter wel belangrijk dat de consument heldere en relevante informatie ontvangt over het gebruik van de persoonsgegevens.

Daar tegenover heeft 80% van de ondervraagde Nederlanders een gevoel van onvoldoende controle over hoe diens persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt. Ook bestaat er bij mensen enige onduidelijkheid wat er nou precies bedoelt wordt met “persoonsgegevens”. Het voornaamste waar mensen aan denken zijn e-mail adres, NAW-gegevens en telefoonnummers. Hierbij worden browsegedrag en in-app tracking minder genoemd gezien de consument niet weet óf en wát er wordt gemonitord en doorgestuurd en hoe dat vervolgens gebruikt kan worden.

Gelukkig worden steeds meer Nederlanders zich bewust van ook de rechten die de AVG met zich mee brengt. In 2018 deed nog 10% van de ondervraagde Nederlanders een inzageverzoek bij een organisatie. In 2022 is dit opgelopen tot 18%

Previous Post

Evaluatie Basis Informatieveiligheid Overheid

Next Post

Minimaal 1,2 miljoen schade door Engelstalige telefonische scams

Related Posts