Samenwerking en duidelijkheid cruciaal voor AI-toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) benadrukken dat samenwerking tussen toezichthouders essentieel is voor effectief AI-toezicht, zoals blijkt uit onderstaand advies. Alleen door samen te werken kunnen de verschillende instanties de benodigde kennis en middelen bundelen om de AI-reguleringen efficiënt te handhaven. Het kabinet moet snel duidelijk maken welke instanties verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van het AI-toezicht. Begin 2025 treedt de nieuwe Europese AI-verordening in werking, wat betekent dat toezichthouders nu al voorbereidingen moeten treffen.

Voldoende budget en personeel zijn cruciaal om toezichthouders in staat te stellen hun taken effectief uit te voeren. Dit omvat voorlichting, handhaving en andere voorbereidingen om de nieuwe AI-regelgeving na te leven. Het toezicht op AI moet zo veel mogelijk aansluiten bij het bestaande sectorale toezicht. Voor hoog-risico AI-producten, zoals medische apparaten en speelgoed, blijven de huidige instanties verantwoordelijk. Dit zorgt voor continuïteit en benutting van bestaande expertise.

De AP zal de rol van markttoezichthouder op zich nemen voor hoog-risico AI-systemen die nog geen CE-markering nodig hebben. Deze centralisatie van specialistische kennis maakt efficiënt toezicht mogelijk, terwijl sectorale toezichthouders blijven monitoren hoe AI binnen specifieke sectoren wordt toegepast.

Effectief AI-toezicht vereist snelle actie en nauwe samenwerking tussen verschillende toezichthouders. Door bestaande structuren te benutten en nieuwe verantwoordelijkheden duidelijk toe te wijzen, kunnen Nederland en de rest van Europa voorop lopen in het veilig en verantwoord toepassen van AI-technologie.

Lees het volledige advies hier.

Previous Post

NCSC geeft uitdagingen en behandelingen ter preventie van kwetsbare edge devices

Next Post

Ransomware-aanval op Ascension nadat medewerker kwaadaardig bestand downloadt

Related Posts