EU AI Act aangenomen

Het Europees Parlement heeft zojuist met een overweldigende meerderheid vóór de EU AI Act gestemd. De definitieve versie in alle EU-talen is beschikbaar onder amendement 808, dat de overeengekomen tekst bevat hier.

In het kort:
✔ Beschermingen voor algemene kunstmatige intelligentie;
✔ Beperkingen op het gebruik van biometrische identificatiesystemen door wetshandhavingsinstanties;
✔ Verboden op sociale scoren en AI die gebruikt wordt om gebruikers kwetsbaarheden te manipuleren of uit te buiten;
✔ Recht van consumenten om klachten in te dienen en betekenisvolle verklaringen te ontvangen;

VERBODEN:
❌ Websites of CCTV scannen voor gezichtsherkenning databases;
❌ Emotieherkenning op scholen of op de werkvloer;
❌ Predictieve politievoering;
❌ AI die gedrag of menselijke kwetsbaarheden uitbuit.

Volgende stappen: nadat de raad akkoord gaat, zal de AI-wet worden gepubliceerd in het Publicatieblad.

Previous Post

Zwitserse overheid: tienduizenden documenten op straat

Next Post

Cyberveiligheid aan de top: CEO’s op scherp

Related Posts