Overheid stop voorlopig met Facebook pagina’s!

De Data Protection Impact Assessment (DPIA) en de Human Rights Impact Assessment (HRIA) op Facebookpagina’s door de overheid zijn als samenvatting bijgesloten in een kamerbrief door Staatssecretaris van Huffelen. Het onderzoeksrapport DPIA concludeert dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s als Facebook geen maatregelen neemt om de hoge gegevensbeschermingsrisico’s te verhelpen.

De Nederlandse overheid is in gesprek met Facebook over het wegnemen van de hoge risico’s. Het HRIA rapport beoordeelt dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s als communicatiemiddel, vanwege de grote risico’s voor de mensenrechten van de pagina-bezoekers. Dit advies kan veranderen als Facebook zich als zeer groot online platform moet houden aan nieuwe Europese regels over digitale diensten uit de Digital Services Act, die meer verantwoording en transparantie over de risico’s van algoritmische dienstverlening voor mensenrechten verplicht voor zeer grote online platforms.

Nog dit jaar zullen zeer grote online platforms zo een risico-inschatting en een overzicht van mitigerende maatregelen moeten aanleveren aan de Europese Commissie, die de naleving van die regels door Facebook als toezichthouder zal beoordelen.

Previous Post

250- 500 euro schadeclaim per slachtoffer van datalek?

Next Post

AP: minder kans om te acteren in een opgenomen film van Tesla

Related Posts